Deze site wordt op dit moment ingericht. Bestellingen worden niet in behandeling genomen.

Konings Bloemen en Planten Sprundel verleent je hierbij toegang tot de website en nodigt je uit het aangebodene te kopen. Konings Bloemen en Planten Sprundel behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan je mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Konings Bloemen en Planten Sprundel spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Konings Bloemen en Planten Sprundel. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Konings Bloemen en Planten Sprundel. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Konings Bloemen en Planten Sprundel nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Konings Bloemen en Planten Sprundel. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Konings Bloemen en Planten Sprundel, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.